Værdigrundlag

Vi er din værdiskabende samarbejdspartner Hos H. Jessen Jürgensen A/S kan man få langt de fleste komponenter og produktløsninger inden for industri-, kommerciel- og komfortkøl. Vi er landets førende leverandør af køle- og klimaprodukter. Vi har fokus på og arbejder benhårdt for at være en værdiskabende samarbejdspartner med indgående branchekendskab på tværs af køleindustrien. Vi er en innovativ kølegrossist med fokus på hele værdikæden med henblik på at være totalpartneren for kunderne i kølebranchen. Vi udfordrer status quo i branchen ved at skabe nye forretningsmuligheder, der medvirker til at øge vores kunders konkurrenceevne. På baggrund af vores innovative tilgang til arbejdsopgaver og vores høje faglighed sikrer, at vi er i stand til at tilbyde vores kunder de bedste løsninger med udgangspunkt i minimal belastning af miljøet.

Vi skal være det bedste og mest effektive valg for vores kunder

Det skal være enkelt og hurtigt at handle hos H. Jessen Jürgensen A|S. Vores brede sortiment af kvalitetsprodukter fra kendte leverandører kan både bestilles online eller hos en af vores mange tekniske specialister. Vi er eksperter på vores område, og skal yde den tekniske support og rådgivning vores kunder har brug for. Varerne leveres efter kundernes specifikke behov gennem vores effektive leveringsløsninger.

Vi skal være mere end en grossist 

Hos H. Jessen Jürgensen A/S bør vores kunder altid opleve, at vi yder et serviceniveau ud over det sædvanlige. Vores mangeårige erfaring fra kølebranchen gør vores medarbejdere i stand til at sætte sig i kundens sted og herigennem afdække deres unikke behov, stille de rigtige spørgsmål for at sikre at kunden får den rette løsning. Vores indgående kendskab til branchen sikrer samtidigt den nødvendige fleksibilitet, som kræves i situationer, hvor kunden har en akut udfordring. Vores løsningsforslag, serviceydelser og tekniske ekspertise skal altid skabe målbar og relevant værdi for vores kunder.

Værdier vi værner om i H. Jessen Jürgensen

Hos H. Jessen Jürgensen er vi afhængige af, at vi både har tilfredse og loyale kunder og medarbejdere. Vi har et vigtigt ansvar både eksternt og internt, som vi værner meget om. Vi har på den baggrund udarbejdet et værdigrundlag, som danner fundamentet for, hvordan vi, i H. Jessen Jürgensen A|S, arbejder med kunder, hinanden og eksterne omgivelser. "Sammen skaber vi værdi". Vi er ansvarlige og engagerede i det, vi foretager os Vi har respekt for, det vi laver, vores kunder og hinanden Vi er en troværdig samarbejdspartner Vi er udviklingsorienterede i måden, vi agerer på Vi værner om miljøet og ressourcerne via grøn adfærd i vores dagligdag Vi synes, det er sjovt og spændende at arbejde med kunder og hinanden.

Vi har et vigtigt ansvar 

Som grossist i kølebranchen er vi underlagt en række forordninger og love, der sikrer, at produkter og ydelser håndteres i henhold til de, af myndighederne opstillede krav. Vores interne forretningsgange og politikker har til formål at sikre vores kunder og interessenter bedst muligt. Vi arbejder ud fra den holdning, at vores ageren skal være præget af åbenhed og erfaringsdeling for at minimere uhensigtsmæssigheder og misforståelser. Det er et ansvar som vores kunder, medarbejdere samt andre interessenter forventer, at vi i H. Jessen Jürgensen A|S lever op til. Et ansvar som vi i samarbejde med vores leverandører og forretningspartnere tager meget alvorligt.


Mission & Vision

Når vores kunder køber produkter og serviceydelser fra H. Jessen Jürgensen A/S, handler de med en virksomhed, som tilbyder nytænkende og miljørigtige løsninger til køl-, frost-, varmepumpe- og klimaområdet. Vi øger vores kunders konkurrenceevne ved at reducere deres omkostninger, ved at vi tilbyder dem den rigtige løsning, høj leveringskvalitet og topprofessionel teknisk support. Vi vil være den mest professionelle og nytænkende servicepartner i kølebranchen inden for industri-, kommerciel- og komfortkøl. Vi skal i samarbejde med vores kunder skabe konkurrencedygtig og målbar værdi, så vi gør det lettere og mere profitabelt for dem at drive forretning. Vi skal, på baggrund af vores fokus på miljørigtige og energieffektive løsninger, altid stræbe efter at være på forkant med den køletekniske ”grønne” udvikling. Vi skal være kølebranchens mest innovative samarbejdspartner, så vi altid er i stand til at tilbyde vores kunder de bedste, de nyeste og mest innovative produkt løsninger på markedet. Vores brede tekniske viden, erfaring og unikke adgang til produkter fra hele verden er vores største aktiv i forhold til altid at være i stand til at tilbyde vores kunder den rigtige løsning.