Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik om behandlingen af persondata er opdateret d. 14.05.2018. 

Dit privatliv er vigtigt for H. Jessen Jürgensen A/S (HJJ). Vi beskytter og behandler dine persondata i henhold til EU's persondataforordning (GDPR), der effektueres pr. d. 25.05 2018. Nærværende privatlivspolitik omhandlende beskyttelse af persondata har til hensigt at forklare, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter din persondata. Vi ønsker at minimere behandlingen af dine persondata i det omfang, det er muligt og samtidigt skabe gennemsigtighed i forhold til den data, som behandles. Denne politik har ligeledes til formål at oplyse dig om, hvilke af dine persondata vi behandler, hvordan behandlingen foretages og hvilke rettigheder du har. Såfremt du har spørgsmål eller henvendelser relateret til behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at tage kontakt. Kontaktoplysningerne kan findes i privatlivspolitikkens sidste afsnit. Vores privatlivspolitik gælder brugen af vores hjemmeside, webshop, samt aktiviteter i forbindelse med salg, indkøb, markedsføring, support og opfyldelse af kontraktmæssige forpligtigelser. Privatlivspolitikken er desuden også gældende for enkeltpersoner, som søger job hos HJJ. Dine personlige oplysninger vil som udgangspunkt ikke blive brugt til markedsføringsmæssige formål, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke hertil. 

Hvornår indsamler vi persondata om dig? 

 • Når du køber eller sælger varer gennem HJJ.
 • Når du interagerer med en medarbejder fra HJJ anset medie, det kan være via email, telefon, brev, sociale medier eller vores hjemmeside.
 • Når vi indsamler persondata fra andre kilder, f.eks. tredjeparts dataindsamlere, HJJ’s markedsføringspartnere, offentlige kilder eller sociale netværk.
 • Vi kan indsamle personoplysninger, hvis de anses for at være af legitim interesse, og hvis denne interesse ikke tilsidesættes af dine interesser i forbindelse med personoplysninger. Før der indsamles data, sørger vi for at foretage en evaluering, som sikrer, at der er gensidig interesse mellem dig og HJJ.

Hvorfor indsamler og anvender vi persondata?

Din persondata indsamles og anvendes således, at vi er i stand til at tilbyde direkte salg, professionel og effektiv support og relevant markedsføring. Vi indsamler desuden også oplysninger på vores leverandører og partnere, samt personer, som arbejder eller søger job hos HJJ. 

Dine persondata kan blive benyttet til at understøtte følgende:

 • At kunne sende dig markedsføringsmateriale, som du har anmodet om. Dette materiale kan indeholde brancherelevant information om vores varer, services, events, kurser, aktiviteter og kampagner fra HJJ og vores tilknyttede partneres produkter og services. For at vi kan dele denne viden med dig, kræver dette dit samtykke.
 • At kunne sende dig information om varer og tjenester, som du har købt hos HJJ. 
 • At foretage direkte salgsaktiviteter i tilfælde, hvor du har tilkendegivet interesse herfor.
 • At kunne tilbyde dig information om indholdet af og detaljer om tid og sted for vores kurser, webinarer eller arrangementer, som du har tilmeldt dig gennem HJJ.
 • At kunne give en effektiv tilbagemelding på "Kontakt mig" -formular eller andre webformularer, som du har udfyldt på vores hjemmeside.
 • At kunne følge op på dine indkommende direkte henvendelser i form af kundesupport, e-mails, SMS, chat eller telefonopkald.
 • At kunne opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig som kunde f.eks. ordrebekræftelse, fakturaer, levering, kredit og support.
 • At kunne tilbyde dig udvidet garanti på varer, du har købt gennem HJJ. 
 • At kunne kontakte dig i forbindelse med kundetilfredshedsundersøgelser, hvor vi beder om din mening om vores varer og services for at udvikle kvaliteten af vores samarbejde.
 • At kunne behandle din jobansøgning og CV i forbindelse med en ansøgt stilling hos HJJ.

Vi indsamler persondata i henhold til lovgivningen 

 • Indsamling af persondata på baggrund af dit samtykke
  Persondata indhentet på baggrund af dit samtykke sker på grundlag af eksplicitte samtykkeerklæringer, som efterfølgende gemmes i vores systemer som dokumentation i forbindelse med det samtykke, som er afgivet.
 • Indsamling af persondata på baggrund af indgået kontrakt
  Persondata indsamles og benyttes til at gøre HJJ i stand til at forberede og opfylde vores forpligtigelser i forbindelse med kontrakter og aftaler overfor kunder, samarbejdspartnere og leverandører.
 • Indsamling af persondata på baggrund af legitim interesse
  Persondata kan anvendes, såfremt dette vurderes som værende af legitim interesse. Dette kræver dog, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder i forbindelse med persondata ikke tilsidesættes af denne interesse. I disse tilfælde foretages en grundig vurdering af, hvorvidt der er gensidige interesse. Dette for at sikre retsgrundlaget for indsamlingen af persondata.

Hvilke former persondata indsamler vi?

HJJ kan indsamle oplysninger såsom virksomhedsnavn og kontaktinformationer, samt dit navn, titel, telefonnummer, e-mail installationsadresse og i særlige tilfælde pasnummer. Vi kan desuden indsamle information på baggrund af personlige henvendelser såsom; fysisk møde, telefonopkald, videoopkald, dokumenter, SMS, chat og e-mails. På vores hjemmeside www.hjj.dk kan vi indsamle din IP-adresse og måle på din adfærd på hjemmesiden. 

Såfremt du søger ansættelse hos H. Jessen Jürgensen A/S, bliver de persondata du afgiver i forbindelse med jobsøgningen indsamlet.

Vi kan, i forbindelse med indgåelsen af kontrakt med enkeltmandsvirksomheder, indsamle og behandle entydige identifikatorer og følsomme personoplysninger i form af billedlegitimation og/eller NemID, dette i henhold til sikre gensidig opfyldelse af kontraktmæssige forpligtigelser. 

Hvor lang tid er din persondata gemt hos os? 

Din persondata bliver opbevaret i det omfang, at det er nødvendigt for at opfylde formålet for, hvorfor dine oplysninger er indsamlet. I den forbindelse gælder information, som gør HJJ i stand til at besvare forespørgsler, yde support og overholde juridiske krav i forhold til gældende lovgivning. 

Din persondata kan derfor opbevares hos HJJ indtil, du ikke længere ønsker det, eller indtil at vi ikke længere vurdere at de er nødvendige, hvorefter de vil blive slettet på sikker vis.  

Hvordan sikrer vi din persondata? 

HJJ har gennemført præventive tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, for at sikre at personlige oplysninger ikke tilintetgøres hændeligt eller ulovligt, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller behandles i strid med lovgivningen.

Vi opbevarer og transmitterer ikke persondata krypteret. Alle de personlige oplysninger som vi behandler, er dog beskyttet af en firewall. Vi har yderligere implementeret adgangsstyring i en lang række af vores systemer, således at det kun er medarbejdere med et arbejdsbetinget behov, der har adgang.

Alle sikkerhedsforanstaltninger vil blive gennemgået løbende i overensstemmelse med den teknologiske og forretningsmæssige udvikling. Derudover er alle vores medarbejdere underlagt tavshedspligt, hvilket sikrer, at dine oplysninger behandles fortroligt.

Hvilke rettigheder har du i forhold til din persondata

For at skabe transparens omkring behandlingen af dine oplysninger er vi, som dataansvarlig, forpligtet til at oplyse dig om dine rettigheder.

 • Ret til indsigt
  Du har ret til at bede om at få indsigt i de data, som HJJ har om dig. Herunder hvilke specifikke data, hvilke typer af persondata og hvilke modtagere af data, der evt. måtte være.
 • Ret til berigtigelse
  Du har ret til at bede HJJ om, at ændre i din persondata, såfremt de skulle være misvisende eller forældede. Er der unøjagtigheder i den data, som vi har registreret, opfordrer vi dig til at henvende dig til os, således at din data kan blive korrigeret.
 • Ret til at blive slettet
  Du har ret til, I visse tilfælde, at bede om at få alle eller visse persondata slettet. Såfremt en fortsat behandling af din data er nødvendig for, at vi kan opfylde vores juridiske forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine persondata.
 • Ret til at begrænse behandling af data
  Du har, til enhver tid, ret til at tilbagekalde et samtykke, som du har givet til HJJ. Dette kan f.eks. gælde et samtykke til at modtage markedsføringsmateriale og invitationer til brancheorienterede kurser og events.
 • Ret til dataportabilitet
  Du har ret til at bede HJJ om, at udlevere din persondata, og i det omfang det er muligt, at overfører disse oplysninger direkte til en anden dataansvarlig virksomhed, såfremt behandlingen af disse er på baggrund af et samtykke eller indgået kontrakt.
 • Ret til indsigelse
  Du har ret til at bede om at yderligere behandling af din data begrænses, såfremt der kan forekomme usikkerhed omkring nøjagtigheden eller behandlingen af din persondata. Du har ret til at gøre indsigelser mod behandlingen af din persondata, såfremt databehandlingen sker på grundlag af legitim interesse og/eller direkte markedsføring.

Skulle du have spørgsmål angående dine rettigheder i forbindelse med persondata, så bedes du kontakte os. 

Hvem har adgang til din persondata?

Din persondata bliver ikke videregivet til 3.part uden dit entydige samtykke, medmindre dette sker som et nødvendigt led i forbindelse med opfyldelsen af vores kontraktmæssige betingelser overfor dig som kunde. Vi kan overlade dine oplysninger til eksterne samarbejdspartnere, som behandler dine oplysninger på vegne af HJJ. I den forbindelse anvender vi eksterne samarbejdspartnere til f.eks. teknisk drift af systemer og forbedringer af vores hjemmeside, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting. Disse samarbejdspartnere fungerer som databehandlere, og de kan behandle den information, som vi er dataansvarlige for. 

Databehandlerne må ikke bruges denne information til andre formål end at opfylde deres aftale med os, og er underlagt fortrolighed herom. 

Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med databehandlere, der kan behandle persondata på vores vegne.

Nogle af disse databehandlere, f.eks. Google, MailChimp, Facebook og LinkedIn er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordnin-gens art. 45. 

I det omfang vi bruger andre databehandlere end de nævnte, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

Ændringer i vores privatlivspolitik

Vi forbeholder os ret til løbende at ændre i vores privatlivspolitik, således at denne altid er opdateret. Den senest opdaterede privatlivspolitik vil altid være at finde her på vores hjemmeside. Du vil blive underrettet, såfremt vi foretager væsentlige ændringer, som har betydning for, hvordan vi håndterer persondata.

Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål til vores Privatlivspolitik

Telefon: +45 70 27 06 07
E-mail: info@hjj.dk
E-mail: GDPR@beijerref.dk